Рішення Конституційного суду України від 20.01.2012р. обмежує права громадян на доступ до суспільно важливої інформації Друк
Понеділок, 15 жовтня 2012, 00:00

Фонд суспільної безпеки вважає рішення Конституційного суду України від 20.01.2012р. таким, що обмежує права громадян на доступ до суспільно важливої інформації про доходи та витрати державних службовців та членів їх родин.

На думку Голови Ради Фонду Івана Сікори «рішення Конституційного суду України негативно вплине на реалізацію антикорупційної політики в Україні та суттєво обмежую права громадян на доступ до суспільно важливої інформації».

На думку експертів Фонду суспільної безпеки рішення Конституційного суду України матиме наступні наслідки:

1) відмову державних службовців надавати інформацію посилаючись на її конфіденційність;

2) формальне виконання державними службовцями норм антикорупційного законодавства в частині декларування доходів та витрат;

3) можливість застосування правоохоронними органами вибіркового правозастосування в рамках перевірки декларацій виходячи з політичних мотивів;

А головне, що у інститутів громадського суспільства та журналістів будуть відсутні дієві механізми громадського контролю за достовірністю наданої інформації державними службовцями, які в переважній більшості ведуть прихований або демонстративний спосіб життя та споживання, що суперечить їхнім доходам. Останнім часом поширеною стала практика декларування державними службовцями скромних статків та доходів особисто. В той же час, члени сімей або родичі «скромних» державних службовців отримують доходи,  які в рази перевищують власне дохід  державного службовця.

Таким чином, рішення Конституційного суду України від 20.01.2012 р. не лише не сприяє виконанню прийнятих Україною антикорупційних зобов’язань перед міжнародними організаціями, але й підриває довіру до щирості її антикорупційних намірів. На думку Голови Ради Фонду Івана Сікори, рішення Конституційного суду України від 20.01.2012 р. має буди переглянуте та приведене у відповідність до вимог Закону «Про засади запобігання та протидії корупції».

Довідка ФСБ:

Рішення Конституційного суду від  20 січня 2012  року дає наступне трактування  положення частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України. Зокрема, ці положення слід розуміти так:

- інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості та/або дані про відносини немайнового та майнового характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її сім’ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. Така інформація про особу є конфіденційною;

- збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.