* Очікуване зниження подачі тепла в квартири українців через дефіцит газу і морози призведуть до істотного збільшення частоти і тривалості віялових відключень електроенергії і можуть спровокувати енергетичний колапс в Україні *
Державний устрій PDF Друк e-mail

ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

Згідно з ухваленою 28 червня 1996 року Конституцією, Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою.

 

Демократичну суть Української держави закріплює й конкретизує стаття 5 Конституції. Вона, по-перше, проголошує, що Україна за формою правління є республікою; по-друге, закріплює принцип народовладдя. Конституцією встановлено, що "право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами".

 

Важливою ознакою демократії є також розвиток в Україні місцевого самоврядування як недержавної форми участі місцевого населення (територіальних громад сіл, селищ та міст) у вирішенні питань місцевого значення, що регулюється спеціальним законом про місцеве самоврядування.

 

Україна є соціальною державою, що також передбачено Конституцією. У статті 3 сформульовано принцип, за яким "людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю".

 

Однією з головних ознак правової держави є порядок регулювання, захисту і практичного здійснення прав та свобод людини і громадянина - "права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності державиa. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав та свобод людини є головним обов'язком держави".

 

Серед інших важливих настанов, що містяться в загальних засадах Конституції України, слід відзначити визначення України як унітарної держави, територія якої є цілісною і недоторканою; встановлення єдиного громадянства; визнання за відповідних умов чинних міжнародних договорів частиною національного законодавства тощо.

 

Демократизм форм правління в Україні визначається й тим, що державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову і виключно в межах повноважень, які закріплені Конституцією та чинним законодавством за державними органами, котрі належать до зазначених гілок влади.

 

Главою держави є Президент, який є гарантом державного суверенітету і територіальної цілісності України, головнокомандувачем її Збройних Сил. Єдиним органом законодавчої влади є Верховна Рада - однопалатний парламент, що визначає основні засади внутрішньої та зовнішньої політики України. Виконавчу владу в Україні здійснює Кабінет Міністрів на чолі з Прем'єр-Міністром, якого призначає Президент за погодженням з Верховною Радою. Територіально Україна є унітарною державою, яка включає Автономну Республіку Крим, 24 області та міста Київ та Севастополь.