* Очікуване зниження подачі тепла в квартири українців через дефіцит газу і морози призведуть до істотного збільшення частоти і тривалості віялових відключень електроенергії і можуть спровокувати енергетичний колапс в Україні *
Про організацію PDF Друк e-mail

 


ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД СУСПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ» (ФСБ) створена у серпні 2004 року з метою сприяння розбудові громадянського суспільства, як безпечного соціально-економічного, політичного та культурного середовища розвитку людини. Філософія діяльності організації будується на основі концепції суспільної безпеки, розробка, розвиток та реалізація якої є ключовим завданням діяльності організації.

В центрі уваги організації – «больові точки» суспільної безпеки: порушення прав людини, обмеження законних конституційних прав громадян, слабкість структур громадянського суспільства, обмеження соціального захисту, перешкоджання соціально-економічному розвитку людини і суспільства, неефективна державна політика, неефективна правоохоронна діяльність, неякісні адміністративні та соціальні послуги, шкідливе соціальне та природне середовище, бідність, соціально-небезпечні хвороби, сегрегація та соціальна ізоляція вразливих категорій населення, глобальні та міжнародні виклики українській державі й суспільству, труднощі і ризики регіонального розвитку, політичні, соціальні та економічні конфлікти, ґендерна нерівність тощо.

Одним із принципових завдань, які ставить перед собою ФСБ є сприяння підвищенню ролі громадських об’єднань пенсіонерів, інвалідів, жінок, дітей та інших соціально вразливих та значимих категорій населення у впливі на формування державної політики. Для цього експерти ФСБ надають таким організаціям якісні інформаційні, консультативні та аналітичні послуги, проводять тренінги для підвищення рівня компетентності з питань соціальної політики, громадського суспільства, лобістської діяльності.

Зараз ФСБ об’єднує молодих досвідчених фахівців з аналізу політики, права, соціальних та гуманітарних прикладних досліджень, зв’язків з громадськістю. Крім того, до роботи в ФСБ залучаються громадські лідери, які мають навички роботи в громаді, організації публічних заходів, надання правозахисних та соціальних послуг. На базі ФСБ постійно проходять практику та стажування студенти та випускники провідних ВУЗів України.

З 2005 року Фонд реалізує проекти, які ґрунтувались на співпраці із Верховною Радою України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Зокрема, представники організації стали позаштатними консультантами Комітету праці та соціальної політики ВРУ. Для Комітету готуються аналітичні матеріали з питань соціальних видатків Держаного бюджету України, експертні висновки на законопроекти (проекти Трудового кодексу, змін до ЗУ «Про зайнятість населення», до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування тощо). Комітет зі свого боку надає інформацію про свою діяльність, які використовуються в аналітичній роботі Фонду.

Представники Фонду працювали та продовжують працювати у дорадчих органах при Міністерстві праці та соціальної політики, Міністерстві регіонального розвитку та будівництва. В рамках цієї діяльності були підготовлені експертні матеріали та проведені публічні заходи обговорення проблем забезпечення соціальних прав громадян при реалізації бюджетних програм, соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. В питаннях регіонального розвитку були підготовлені пропозиції щодо удосконалення системи показників регіонального розвитку, інституційної основи регіональної політики. Крім того, експертами Фонду у партнерстві з УНЦПД за підтримки Фонду сприяння демократії протягом вересня 2007- червня 2008 здійснювався моніторинг діяльності дорадчих органів при центральних та регіональних органах виконавчої влади та вивчення проблем залучення громадськості до прийняття владних рішень (Проект «Просування відповідальної та ефективної демократії: роль громадянського суспільства»). За результатами моніторингу у листопаді 2008 року видана публікація «Взаємодія влади і громадськості через механізм громадських рад: стан і перспективи».

Фонд має досвід просвітницької діяльності в сфері інформування та залучення громадськості до прийняття управлінських рішень. Фонд став одним із засновників Школи громадського лобіювання, яка покликана надавати просвітницькі та інформаційні послуги лідерам громадськості, які прагнуть налагодити ефективну співпрацю із органами публічної влади. В рамках діяльності Школи Фонд підготував наступні посібники.

На основі посібників розроблено тренінгові програми. В рамках діяльності Школи громадського лобіювання з листопада 2007 по травень 2008 була проведена серія тренінгів для лідерів громадського руху в регіонах, для організацій роботодавців та підприємницьких асоціацій, для громадських організацій інвалідів. Програма тренінгів продовжується Фондом в рамках власної ініціативи зміцнення інституційної спроможності місцевих організацій громадянського суспільства та інформаційного забезпечення місцевих громад.

Особливу увагу Фонд приділяє просвітницьким заходам для громадян із числа вразливих категорій населення. В рамках проекту «Співпраця органів публічної влади з організаціями інвалідів: практичні рекомендації щодо поліпшення життя осіб з особливими потребами» . Спільно з ВСГО «Конфедерація громадських організацій інвалідів України» за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США був розроблений посібник «Співпраця органів публічної влади з організаціями інвалідів» та проведено два тренінги в Луганській та Хмельницькій області. Тренінги передбачали відпрацювання навичок співпраці з місцевими адміністраціями та органами публічної влади з особливою увагою до повноважень органів влади. Фахівці Фонду та залучені Фондом представники експертного середовища на постійній основі надають практичні рекомендації з цих питань відповідним спеціалізованим громадським та профспілковим організаціям.

Фондом також здійснювались публічні правозахисні акції на місцевому рівні, які передбачали залучення громади до прийняття рішень. У вересні – жовтні 2007 року спільно з Баришівською сільською радою була проведена успішна кампанія попередження розміщення на території сільської громади шкідливого виробництва.

Від початку заснування Фонд здійснює систематичний моніторинг дотримання соціальних та культурних прав громадян України та публікує відповідні звіти спільно з «Домом свободи – Україна».

Також Фонд тісно співпрацює з Світовим банком, ООН, Міністерством регіонального розвитку та будівництва, Комітетом телебачення та радіомовлення України, Асоціацією міст України, Федерацією профспілок України, Конфедерацією роботодавців України та іншими партнерами.

Фонд здійснює свою діяльність у наступних формах:

 • Експертно-аналітична, соціологічна та дослідницька робота. Передбачається аналіз політики, документальні та польові дослідження у сфері суспільної безпеки, державної політики, громадянського суспільства, моніторинг та експертиза законодавства і проектів нормативно-правових рішень з точки зору їх впливу на суспільний розвиток;
 • Підтримка громадських та публічних кампаній захисту прав, громадського лобіювання суспільно значимих проектів рішень та громадських інтересів у процесі прийняття рішень. Експертно-аналітичне супроводження таких кампаній;
 • Фахова розробка проектів нормативно-правових актів;
 • Організація публічних заходів (круглі столи, тренінги, конференції, семінари, громадські слухання тощо) для фахового та громадського обговорення актуальних проблем суспільної безпеки, державної політики, розвитку громадянського суспільства;
 • Інформаційно-просвітницька діяльність спрямована на пропаганду ідей суспільної безпеки, підвищення громадянської компетентності з питань державної політики та розвитку громадянського суспільства.

Від часу створення організацією реалізовано низка заходів, проектів та програм серед яких, можна відзначити наступні:

 • 2005 р. «Співвідношення законодавства і податкової політики стосовно неурядових організацій в контексті реформування соціальних послуг». (Партнери: Програма «Сприяння реформуванню сфери соціальних послуг в Україні» (FRSSU) Міністерства Великобританії з міжнародного розвитку (DFID)
 • 2005 р. Публічна кампанія скасування дискримінаційних регуляторних актів Держмитслужби щодо суб’єктів ЗЕД. (Партнери: PR-Агентство «RePublica»)
 • 2006 р. Публічна кампанія підтримки запровадження системи харчування працівників в Україні. (Партнер: Компанія «Accor Services», Франція)
 • 2006 р. Дослідження «Подолання бідності, соціальний захист та пенсійна політика», в рамках Громадської кампанії «Усвідомлений вибір - 2006». (Партнер: Міжнародний фонд «Відродження»)
 • 2006 р. «Надання підтримки малим та середнім підприємствам на селі». (Партнер: ТАСІS)
 • 2006 р. Дослідження та конференція «Аналітичні центри: проблеми ефективності аналітичної роботи та якості аналітичних матеріалів». (Партнер: Міжнародний фонд «Відродження»)
 • 2006 р. Дослідження «Удосконалення правового забезпечення системи працевлаштування та соціального захисту інвалідів в Україні». (Партнер: Міжнародний фонд «Відродження», Конфедерація громадських організацій інвалідів України, Союз організацій інвалідів України)
 • 2006 р. Експертне дослідження «Бюджет-2007: Інноваційний? Соціальний? Інерційний?». (Партнер: ГО «Всеукраїнська соціальна рада»)
 • 2006 р. Консультаційна підтримка та проду­ку­вання 12-тисерійного документ­а­льного відеофільму «Європейський вибір», присвяченого створенню та розвитку Європейського Союзу. (Партнери: Західноукраїнський медіа-центр «Нова журналістика», Міжнародний фонд «Відродження», Відділ культури та інформації Посольства США в Україні)
 • 2006 р. Моніторинг дотримання соціальних та культурних прав громадян України у 2005 році. (Партнер: Дім Свободи Україна)
 • 2007 р. Цикл телепередач «10 хвилин про нас». Експертна підтримка та коментарі щодо актуальних проблем соціальної політики при підготовці циклу програм. (Партнер: Національна Телевізійна Компанія України (НТКУ)
 • 2007 р. Моніторинг дотримання соціальних та культурних прав громадян України у 2006 році. (Партнер: Дім Свободи Україна)
 • 2007 р. Співпраця органів публічної влади з організаціями інвалідів: практичні рекомендації щодо поліпшення життя осіб з особливими потребами. (Партнери: ВСГО «Конфедерація громадських організацій інвалідів України», Фонд сприяння демократії посольства США)
 • 2007 р. Моніторинг соціального розвитку підприємств будівельної галузі міста Києва (моніторинг соціальних, економічних та екологічних показників розвитку) (Партнер: Рекламна агенція «Прес-КІТ»)
 • 2007 р. Серія міжнародних семінарів з обміну досвідом роботи з формування у громадян держав Центрально-Східної Європи позитивного став­лення до євроатлантичної інтеграції. (Партнер: БФ «Інтелектуальна перспектива», Державний комітет телебачення і радіомовлення України)
 • 2007 р. Науково-практична конференція: «Розвиток органів самоорганізації населення в місті Києві: проблеми теорії та практики».(Партнери: Київська міська рада, Комітет мікрорайону, «Рада мікрорайону Нивки»)
 • 2007 р. Підтримка ініціатив та програм приватних підприємств по їх соціальному розвитку. Реалізація соціальних стратегій бізнесу. (Партнери: Підприємства будівельної та харчової галузей)
 • 2007 р. Школа громадського лобіювання. Розробка інформаційних матеріалів та проведення практичних тренінгів. (Партнери: Міжнародний фонд «Відродження»,Товариство Лева, Фонд ХХІ століття)
 • 2007 р. Проведення правозахисних, еколо­гічних акцій та лобістських компаній на місцевому рівні (Київська область). (Партнер: Баришівська селищна рада)
 • 2007 р. Дослідження «Спільнота споживачів та громадські об’єднання». (Партнери: Європейська Комісія, Програма розвитку ООН)
 • 2008 р. Школа громадського лобіювання. Розробка інформаційних матеріалів та проведення практичних тренінгів. (Партнери: Міжнародний фонд «Відродження», Фонд ХХІ століття)
 • 2008 р. Збірник нормативних документів «Права інвалідів в Україні». (Партнер: Міністерство праці та соціальної політики України)
 • 2009 р. Антикорупційна координаційна ініціатива. (Партнер: Американська Асоціація Юристів)
 • 2009 р. Підтримка належного урядування: проект протидії корупції в Україні. (Партнери: Рада Європи, Європейської КомісіїUPAC)
 • 2010 р. Залучення громадськості до моніторингу та планування державної політики в сфері протидії рейдерським захопленням власності в Україні. (Партнер: Міжнародний фонд «Відродження»)

Експертами Фонду реалізовано ряд лобістських та маркетингових проектів для комерційних структур, які з огляду на застереження конфіденційності не публікуються у вищезазначеному переліку.